Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Viễn thông Việt Nam là một trong những Công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ nội dung số tại Việt Nam với những lĩnh vực:
Với quan điểm phát triển dựa trên nền tảng giải pháp công nghệ, chất lựơng sản phẩm và dịch vụ, VNS Telecom có tầm nhìn rõ ràng, mục tiêu cụ thể và luôn sáng tạo không ngừng để cung cấp các dịch vụ tối ưu và có giá trị cho người dùng di động ở Việt Nam.

Tầm nhìn

Với chiến lược phát triển đúng đắn, VNS Telecom định hướng trở thành công ty cung cấp các giải pháp viễn thông, dịch vụ nội dung số và truyền thông trên di động hàng đầu tại Việt Nam dựa trên tính sáng tạo, nền tảng sức mạnh công nghệ và luôn cam kết có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.