CMS

VNS Telecom cung cấp những giải pháp trong lĩnh vực viễn thông di động như:

 • Tư vấn và triển khai giải pháp hạ tầng kĩ thuật
 • CMS quản trị hệ thống và báo cáo thống kê
 • Game Distributor
 • Voice Subscription
team pic
team pic

Hệ thống thanh toán trên nền di động

VNS Telecom cung cấp hệ thống thanh toán trên nền di động đa dạng:

 • SMS Charging
 • CARD Charging
 • WAP Charging
 • SUB Charging

Nội dung số

Với lĩnh vực nội dung số đa dạng và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội:

 • Applications
 • Games
 • Media
 • News
 • Education
team pic
team pic

Truyền thông và quảng cáo trên di động

VNS Telecom cung cấp dịch vụ quảng cáo trên di động:

 • WAP
 • APP
 • Brand name
 • Operator Store
 • TV Radio